Nasze złącza kablowe średniego napięcia wykonywane są na bazie i wg tej samej technologii, co obudowy betonowych stacji transformatorowych z obsługą zewnętrzną typu NZ. Najczęściej złącza te są wyposażane w 3 do 6 pól rozdzielnic SN, ale realizujemy też warianty indywidualne z większą ilością pól SN. W zależności od potrzeb złącza te są dodatkowo wyposażane w telemechanikę lub w miejsce na przyszłą zabudowę telemechaniki.


Budowa

Obudowę złącza kablowego SN typu WS-NZ stanowi monolityczny, żelbetowy korpus zapewniający wodoszczelność oraz żelbetowy
dach. Dach przykręcony jest do ścian korpusu poprzez profile nad drzwiami oraz kątowniki. Drzwi do złącza kablowego wykonane są z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej lub z aluminium i lakierowane proszkowo w określonym przez zamawiającego kolorze. Wprowadzenie kabli SN do złącza odbywa się przez szczelne przepusty kablowe umiejscowione w dolnej części korpusu pod rozdzielnicą SN. Uziemienie zewnętrzne przeprowadzane jest przez ściany budynku poprzez śrubowe przepusty uziemiające.

Wyposażenie

Złącza kablowe średniego napięcia typu NZ zaprojektowano do wyposażenia ich w rozdzielnicę SN w izolacji SF6 lub opcjonalnie w izolacji powietrznej oraz w razie potrzeby w transformator potrzeb własnych i szafkę telemechaniki. Wielkość złącza uzależniona jest od warunków technicznych i potrzeb energetycznych Klienta (może być ustalana indywidualnie poza typowymi rozwiązaniami pokazanymi poniżej). Wymiana urządzeń odbywa się przy pomocy dźwigu po zdjęciu dachu.

Transport

Ze względu na swoje małe gabaryty złącza kablowe typu WS-NZ transportowane są do miejsca przeznaczenia w stanie gotowym do posadowienia. W celu zabezpieczenia ładunku w czasie transportu złącze powinno być przymocowane do naczepy pasami. W ramach przygotowań do
posadowienia złącza typu WS-NZ, należy wykonać wykop o głębokości 900mm oraz długości i szerokości o 1000mm większej od wymiarów złącza.
Następnie należy ułożyć podsypkę żwirową o grubości ok. 100mm lub zgodnie z wymaganiami lokalnymi. Zalecana grubość ziarna wynosi 16-32 mm. Należy też pamiętać o odpowiednim wypoziomowaniu podsypki przed posadowieniem złącza. Posadowienie złącza WS-NZ (korpus z dachem) odbywa się przy pomocy dźwigu o nośności co najmniej dwukrotnie większej od całkowitej masy złącza. Kotwy zawiesi transportowych znajdują się w dolnej części korpusu poniżej wysokości zagłębienia.

Wykonania dachów

W celu dostosowania wyglądu złącza kablowego do otoczenia, oferujemy różne warianty dachów. Standardowo stosowany jest dach czterospadowy niski wykonany z jednego elementu betonowego, który pomalowany jest farbą wodoodporną. W przypadku dachu dwuspadowego lub czterospadowego na płycie betonowej zabudowana jest konstrukcja dachu spadzistego i pokryta w zależności od wymagań Klienta dachówką ceramiczną lub blachodachówką.


Złącza kablowe typu WS-NZ przeznaczone dla sieci dystrybucyjnej występują w wariantach jn.:

  • ZŁĄCZA Z TELEMECHANIKĄ – SYSTEM SMART GRID
  • ZŁĄCZA PRZYSTOSOWANE DO TELEMECHANIKI
  • ZŁĄCZA BEZ TELEMECHANIKI

Typowe warianty złącz

Poniżej prezentujemy standardowe warianty wykonania złącz kablowych średniego napięcia typu WS-NZ z 3 i 4 polami rozdzielnicy SN (liczby w symbolu złącza oznaczają jego gabaryty – szerokość / długość). Oczywiście jest możliwość modyfikacji tych wariantów oraz indywidualnego wykonania w uzgodnieniu z Klientem – z większą ilością pól SN oraz telemechaniką lub z miejscem pod telemechanikę.

WS-NZ 110/173WS-NZ 117/210
złącze kablowe SN

Parametry i wyposażenie

OBUDOWA
Szerokość zewnętrzna1100 mm
Długość zewnętrzna1730 mm
Wysokość całkowita2415 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu1615 mm
Głębokość wkopania800 mm
Masa obudowy3,2 t
– w tym masa dachu0,7 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RM6)3 pola
złącze kablowe SN

Wariant z telemechaniką

Złącze kablowe SN z telemechaniką

Parametry i wyposażenie

OBUDOWA
Szerokość zewnętrzna1170 mm
Długość zewnętrzna2100 mm
Wysokość całkowita2400 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu1600 mm
Głębokość wkopania800 mm
Masa obudowy4 t
– w tym masa dachu0,9 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RM6)4 (3*) pola
* z telemechaniką

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą kontenerowych stacji transformatorowych typu BEK (stacje transformatorowe z obsługą wewnętrzną) oraz stacji transformatorowych typu NZ (stacje transformatorowe z obsługą zewnętrzną).