Jako producent stacji transformatorowych oferujemy również możliwość wynajmu u nas stacji transformatorowych na czas określony (np. do zasilania placu budowy). Zazwyczaj do wynajmu proponujemy małe stacje z obsługą zewnętrzną typu NZ. Oczywiście stacje te są kompletnie wyposażone w rozdzielnice SN i nN oraz transformator (o mocy do 630 kVA).

Możemy również przygotować indywidualne wykonanie stacji transformatorowej. Pod konkretne potrzeby Klienta możemy wykonać np. stację z pomiarem po stronie SN lub transformatorem o większej mocy itd.

W sprawach wynajmu stacji transformatorowych prosimy o kontakt do Działu Handlowego: tel. 22 543 72 23, 602 511 976