Stacje transformatorowe z obsługą zewnętrzną typu NZ przystosowane są do pracy w kablowej i napowietrznej sieci rozdzielczej zarówno energetyki zawodowej, jak i przemysłowej. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom są doskonałym rozwiązaniem na osiedlach mieszkaniowych, w pobliżu ciągów pieszych, dróg, jak również w miejscach trudno dostępnych, gdzie niemożliwa jest praca ciężkiego sprzętu.


Budowa

Obudowę stacji transformatorowych typu NZ stanowi monolityczny, żelbetowy korpus zapewniający wodo i olejo-szczelność oraz żelbetowy
dach. Korpus posiada trzy (przedzielone niskimi ściankami) części funkcjonalne:

  • przedział rozdzielnicy SN,
  • przedział rozdzielnicy nN
  • przedział komory transformatora.

Dach przykręcony jest do ścian korpusu stacji poprzez profile nad drzwiami oraz kątowniki. Do obsługi poszczególnych przedziałów stacji przewidziano oddzielne drzwi wyposażone w kratki wentylacyjne zapewniające chłodzenie urządzeń i odpowiednią wentylację pomieszczenia stacji. Elementy te wykonane są z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej lub z aluminium i lakierowane proszkowo w określonym przez zamawiającego kolorze. Dolna część komory transformatora pomalowana jest olejoodporną farbą i tworzy szczelną misę olejową zdolną pomieścić 100% oleju z transformatora, uniemożliwiając zanieczyszczenie wód gruntowych i gleby w przypadku uszkodzenia i rozszczelnienia transformatora. Wprowadzenie kabli SN do stacji odbywa się przez szczelne przepusty kablowe umiejscowione w dolnej części korpusu pod rozdzielnicą SN. Wyprowadzenie kabli nN odbywa się przez otwór w dolnej części korpusu. Uziemienie zewnętrzne przeprowadzane jest przez ściany budynku poprzez śrubowe przepusty uziemiające. W celu kontrolowanego rozprężania gazów powstałych w wypadku zwarcia w rozdzielnicy SN w ściance pod rozdzielnicą zainstalowano metalową kratę chłodzącą.Wyposażenie

Stacje transformatorowe typu NZ zaprojektowano do wyposażenia ich w olejowy hermetyczny transformator o mocy do 630kVA, rozdzielnicę SN w izolacji SF6 lub opcjonalnie w izolacji powietrznej oraz w rozdzielnicę nN. Wielkość stacji uzależniona jest od warunków technicznych i potrzeb energetycznych Klienta. Wymiana urządzeń (w tym transformatora) odbywa się przy pomocy dźwigu po zdjęciu dachu.


Transport

Ze względu na swoje małe gabaryty stacje typu NZ transportowane są do miejsca przeznaczenia w stanie gotowym do posadowienia. W celu
zabezpieczenia ładunku w czasie transportu stacja powinna być przymocowana do naczepy pasami. W ramach przygotowań do
posadowienia stacji typu NZ, należy wykonać wykop o głębokości 900mm oraz długości i szerokości o 1000mm większej od wymiarów stacji.
Następnie należy ułożyć podsypkę żwirową o grubości ok. 100mm lub zgodnie z wymaganiami lokalnymi. Zalecana grubość ziarna wynosi 16-32 mm. Należy też pamiętać o odpowiednim wypoziomowaniu podsypki przed posadowieniem stacji. Posadowienie stacji NZ (korpus z dachem) odbywa się przy pomocy dźwigu o nośności co najmniej dwukrotnie większej od całkowitej masy stacji. Kotwy zawiesi transportowych znajdują się w dolnej części korpusu poniżej wysokości zagłębienia.
Wykonania dachów

W celu dostosowania wyglądu stacji transformatorowej do otoczenia, oferujemy różne warianty dachów stacji. Standardowo stacja przykryta jest dachem czterospadowym niskim wykonanym z jednego elementu betonowego, który pomalowany jest farbą wodoodporną. W przypadku dachu dwuspadowego lub czterospadowego na płycie betonowej zabudowana jest konstrukcja dachu spadzistego i pokryta w zależności od wymagań Klienta dachówką ceramiczną lub blachodachówką.
Stacje typu NZ przeznaczone dla sieci dystrybucyjnej występują w wariantach jn.:
  • STACJE Z TELEMECHANIKĄ – SYSTEM SMART GRID
  • STACJE PRZYSTOSOWANE DO TELEMECHANIKI
  • STACJE BEZ TELEMECHANIKI

Typy stacji i przykładowe rozwiązania

Poniżej prezentujemy przegląd standardowych wariantów wykonania stacji z obsługą zewnętrzną typu NZ (liczby w symbolu stacji oznaczają jej gabaryty – szerokość / długość). Oczywiście jest możliwość modyfikacji tych wariantów oraz indywidualnego wykonania w uzgodnieniu z Klientem.

NZ 173/283NZ 210/240NZ 210/290

Przykładowy schemat

schemat

Parametry i wyposażenie

BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna1730 mm
Długość zewnętrzna2830 mm
Wysokość całkowita2415 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu1615 mm
Głębokość wkopania800 mm
Masa obudowy6,9 t
– w tym masa dachu1,5 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RM6)3 pola
Rozdzielnica nN (RTS-z)max. 16 pól
Transformator max. 630 kVA

Przykładowy schemat

Schemat przykładowy

Parametry i wyposażenie

BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna2100 mm
Długość zewnętrzna2400 mm
Wysokość całkowita2400 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu1600 mm
Głębokość wkopania800 mm
Masa obudowy7,2 t
– w tym masa dachu1,7 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RM6)4 (3*) pola
Rozdzielnica nN (RTS-z)16 (8*) pól
Transformator max. 630 kVA
* wyposażenie wersji dwudrzwiowej

Inne warianty

Wariant IIWariant IIIaWariant IIIb

Przykładowy schemat

Schemat przykładowy

Parametry i wyposażenie

BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna2100 mm
Długość zewnętrzna2900 mm
Wysokość całkowita2400 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu1600 mm
Głębokość wkopania800 mm
Masa obudowy7,2 t
– w tym masa dachu1,7 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RM6)4 (3*) pola
Rozdzielnica nN (RTS-zmax)16 (13*) (9**) pól
Transformator max. 630 kVA
* wariant IIIb; ** wariant IIIa