Kontenerowe stacje transformatorowe z obsługą wewnętrzną (z korytarzem obsługi) typu BEK przystosowane są do pracy w kablowej i napowietrznej sieci rozdzielczej zarówno energetyki zawodowej, jak też przemysłowej. Dzięki specyficznej konstrukcji możliwe jest zaprojektowanie niemal dowolnego wariantu stacji. Wielkość stacji oraz rozmieszczenie urządzeń uzależnione jest jedynie od ich ilości i typu, dzięki czemu stacje BEK doskonale wpisują się w wymagania stawiane na terenach osiedli mieszkaniowych, jak i zakładów przemysłowych, które charakteryzują się większym zapotrzebowaniem na energię i często koniecznością stosowania skomplikowanych układów automatyki. Prezentujemy tu najbardziej typowe rozwiązania stacji transformatorowych typu BEK, które jednak nie stanowią całości rozwiązań jakie możemy zaoferować.


Budowa

Stacje typu BEK posiadają budowę elementową, co oznacza, że obudowa stacji składa się z trzech wykonywanych oddzielnie, a następnie składanych ze sobą elementów: szczelnej – monolitycznej piwnicy kablowej, korpusu oraz dachu. Typowa stacja transformatorowa składa się z
pomieszczenia rozdzielnic SN i nN oraz komory transformatora. Dodatkowo pomieszczenie rozdzielnic może być wydzielone w przypadku kilku użytkowników stacji – umożliwiając dostęp tylko osobom do tego upoważnionym. Dach (w przeciwieństwie do stacji NZ), nie jest na stałe skręcony ze ścianami. Rozwiązanie takie umożliwia jego nieznaczne uniesienie w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych skutkujących wzrostem ciśnienia wewnątrz stacji (np. podczas zwarcia łukowego). Do obsługi poszczególnych części stacji przewidziano oddzielne drzwi. Dostęp do piwnicy kablowej możliwy jest dzięki włazowi umieszczonemu w podłodze. Chłodzenie urządzeń oraz wentylacja pomieszczeń stacji możliwa jest dzięki kratkom wentylacyjnym umieszczonym w drzwiach i na ścianach stacji, a także odpowiednio zabezpieczonej szczelinie pomiędzy ścianami a dachem. Drzwi i kratki wentylacyjne wykonane są z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej lub z aluminium i są lakierowane proszkowo w określonym przez zamawiającego kolorze. Ściany ze stropem podłogi ustawione są na piwnicy kablowej, w której pod transformatorem wydzielono dodatkowo szczelną misę olejową zdolną pomieścić 100% oleju z transformatora – w wypadku jego uszkodzenia i rozszczelnienia. W piwnicy kablowej znajdują się również szczelne przepusty kablowe umożliwiające przeprowadzenie kabli SN i nN, jak również przewodów uziemiających.Wyposażenie

Stacje transformatorowe typu BEK w wersji standardowej zaprojektowano do wyposażenia ich w transformatory o mocy do 630kVA, rozdzielnice SN w izolacji SF6 lub w izolacji powietrznej oraz w rozdzielnicę nN. Wielkość stacji uzależniona jest od warunków technicznych i potrzeb energetycznych Klienta. Wymiana urządzeń (w tym transformatora) odbywa się przez drzwi lub przy pomocy dźwigu po zdjęciu dachu.


Transport i posadowienie

Aby umożliwić transport stacji typu BEK zgodnie z obowiązującymi przepisami, budynek stacji dzielony jest na piwnicę kablową i korpus przykryty dachem. W celu zabezpieczenia ładunku w czasie transportu elementy te powinny być przymocowane do naczepy pasami. W ramach przygotowań do posadowienia stacji należy wykonać wykop o głębokości 860mm oraz długości i szerokości o 1000mm większej od wymiarów stacji. Następnie należy ułożyć podsypkę żwirową o grubości ok. 100mm lub zgodnie z wymaganiami lokalnymi. Zalecana grubość ziarna wynosi 16-32 mm. Należy też pamiętać o odpowiednim wypoziomowaniu podsypki przed posadowieniem stacji. Posadowienie stacji BEK odbywa się przy pomocy dźwigu o nośności co najmniej dwukrotnie większej od masy stacji. W pierwszym rzędzie należy posadowi piwnicę kablową, a następnie przykryty dachem korpus wyposażony w urządzenia elektroenergetyczne. Zawiesia transportowe wkręcane są poprzez dach w ściany stacji po uprzednim wyjęciu z dachu zaślepek.Wykonania dachów

W celu dostosowania wyglądu stacji transformatorowej do otoczenia, oferujemy różne warianty wykonania dachów. Standardowo stacje typu BEK przykryte są niskim dachem betonowym, którego lekko nachylona połać otoczona jest attyką. Połać pomalowana jest środkiem wodoodpornym, a attyka farbą elewacyjną. Do odprowadzania wody z dachu przewidziano rynny wykonane z tworzywa sztucznego. W przypadku dachu dwuspadowego lub czterospadowego na płycie betonowej zabudowana jest konstrukcja dachu spadzistego i pokryta w zależności od wymagań Klienta dachówką ceramiczną lub blachodachówką.


Typy stacji i przykładowe rozwiązania

Poniżej prezentujemy przegląd standardowych wariantów wykonania stacji z obsługą wewnętrzną typu BEK (liczby w symbolu stacji oznaczają jej gabaryty – szerokość / długość). Oczywiście jest możliwość modyfikacji tych wariantów oraz indywidualnego wykonania w uzgodnieniu z Klientem.

SN w izolacji SF6SN w izolacji powietrznejSN z pomiarem energiiSystemy modułowe
Stacje transformatorowe z rozdzielnicą SN w izolacji SF6
BEK 250/270BEK 250/300BEK 250/330BEK 250/350BEK 250/420BEK 250/600BEK 300/450BEK 300/600
Stacja transformatorowa - rzut

schemat stacji transformatorowej


BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna2500 mm
Długość zewnętrzna2700 mm
Wysokość całkowita3600 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu2840 mm
Głębokość wkopania760 mm
Masa obudowy13,2 t
– w tym masa dachu
– w tym masa fundamentu
2,5 t
3,9 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RM6)3 pola
Rozdzielnica nN (RTS-w)max. 10 pól
Transformator max. 630 kVA
Rzut stacji transformatorowej

Przykładowy schemat

Schemat stacji transformatorowej

Parametry i wyposażenie

BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna2500 mm
Długość zewnętrzna3000 mm
Wysokość całkowita3600 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu2840 mm
Głębokość wkopania760 mm
Masa obudowy14,3 t
– w tym masa dachu
– w tym masa fundamentu
2,7 t
4,2 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RM6)max. 3 pola
Rozdzielnica nN (RTS-w)max. 12 pól
Transformator max. 630 kVA
Rzut stacji transformatorowej BEK 250/330

Przykładowy schemat

Schemat stacji BEK 250/330

Parametry i wyposażenie

BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna2500 mm
Długość zewnętrzna3300 mm
Wysokość całkowita3600 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu2840 mm
Głębokość wkopania760 mm
Masa obudowy15,5 t
– w tym masa dachu
– w tym masa fundamentu
3 t
4,5 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RM6)max. 4 pola
Rozdzielnica nN (RTS-w)max. 16 pól
Transformator max. 630 kVA

Rzut stacji transformatorowej BEK 250/350

Przykładowy schemat

Schemat stacji transformatorowej BEK 250/350

Parametry i wyposażenie

BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna2500 mm
Długość zewnętrzna3500 mm
Wysokość całkowita3600 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu2840 mm
Głębokość wkopania760 mm
Masa obudowy16,1 t
– w tym masa dachu
– w tym masa fundamentu
3,1 t
4,7 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RM6)max. 3 pola
Rozdzielnica nN (RTS-w)max. 12 pól
Transformator max. 630 kVA
Rzut stacji transformatorowej BEK 250/420

Poniżej inne proponowane warianty wykonania

Wariant IIWariant IIIaWariant IIIb
Rzut stacji transformatorowej BEK 250/420 - wariant II
Rzut stacji transformatorowej BEK 250/420 - wariant IIIa
Rzut stacji transformatorowej BEK 250/420 - wariant IIIb

Przykładowy schemat

Schemat stacji transformatorowej BEK 250/420

Parametry i wyposażenie

BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna2500 mm
Długość zewnętrzna4200 mm
Wysokość całkowita3600 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu2840 mm
Głębokość wkopania760 mm
Masa obudowy18,8 t
– w tym masa dachu
– w tym masa fundamentu
3,7 t
5,4 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RM6)max. 4 pola
Rozdzielnica nN (RTS-w)max. 12 (*16) pól
Transformator max. 630 kVA
* – wyposażenie wersji z rozdzielnicami ustawionymi naprzeciwko

Stacja dwutransformatorowa

Rzut stacji transformatorowej BEK 250/600

Przykładowy schemat

Schemat stacji transformatorowej BEK 250/600

Parametry i wyposażenie

BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna2500 mm
Długość zewnętrzna6000 mm
Wysokość całkowita3600 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu2840 mm
Głębokość wkopania760 mm
Masa obudowy25,8 t
– w tym masa dachu
– w tym masa fundamentu
5,2 t
7,4 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RM6)max. 4 pola
Rozdzielnica nN (RTS-w)max. 2 x 12 pól
Transformator max. 2 x 630 kVA

Stacja dwutransformatorowa

Rzut stacji transformatorowej BEK 300/450

Przykładowy schemat

Schemat stacji transformatorowej BEK 300/450

Parametry i wyposażenie

BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna3000 mm
Długość zewnętrzna4500 mm
Wysokość całkowita3600 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu2840 mm
Głębokość wkopania760 mm
Masa obudowy23,2 t
– w tym masa dachu
– w tym masa fundamentu
4,8 t
6,7 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RM6)max. 4 pola
Rozdzielnica nN (RTS-w)max. 2 x 12 pól
Transformator max. 2 x 630 kVA

Stacja dwutransformatorowa

Rzut stacji transformatorowej BEK 300/600 - wariant I
Wariant IIWariant IIIWariant IV
Rzut stacji transformatorowej typu BEK 300/600 - wariant II
Rzut stacji transformatorowej typu BEK 300/600 - wariant III
Rzut stacji transformatorowej typu BEK 300/600 - wariant IV

Przykładowy schemat

Schemat stacji transformatorowej BEK 300/600

Parametry i wyposażenie

BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna3000 mm
Długość zewnętrzna6000 mm
Wysokość całkowita3600 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu2840 mm
Głębokość wkopania760 mm
Masa obudowy29,3 t
– w tym masa dachu
– w tym masa fundamentu
6,2 t
8,4 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RM6)4 (*3)(**4) pola
Rozdzielnica nN (RTS-w)max. 2×9 (*/**2×12) pól
Transformator max. 2 x 630 kVA
* – wariant II; ** – warianty III i IV
Stacje transformatorowe z rozdzielnicą SN w izolacji powietrznej
BEK 250/420BEK 250/450BEK 250/650BEK 300/400
Rzut stacji transformatorowej BEK 250/420

Schemat stacji transformatorowej typu BEK 250/420


BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna2500 mm
Długość zewnętrzna4200 mm
Wysokość całkowita3600 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu2840 mm
Głębokość wkopania760 mm
Masa obudowy18,8 t
– w tym masa dachu
– w tym masa fundamentu
3,7 t
5,4 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RP-24)max. 3 pola
Rozdzielnica nN (RTS-w)max. 16 (12*) pól
Transformator max. 630 kVA
* – wyposażenie w wariantach IIIa i IIIb
Rzut stacji transformatorowej typu BEK 250/450

Przykładowy schemat

Schemat stacji transformatorowej typu BEK 250/450

Parametry i wyposażenie

BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna2500 mm
Długość zewnętrzna4500 mm
Wysokość całkowita3600 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu2840 mm
Głębokość wkopania760 mm
Masa obudowy20 t
– w tym masa dachu
– w tym masa fundamentu
3,9 t
5,7 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RP-24)max. 4 pola
Rozdzielnica nN (RTS-w)max. 12 pól
Transformator max. 630 kVA
Rzut stacji transformatorowej typu BEK 250/650

Przykładowy schemat

Schemat stacji transformatorowej typu BEK 250/650

Parametry i wyposażenie

BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna2500 mm
Długość zewnętrzna6500 mm
Wysokość całkowita3600 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu2840 mm
Głębokość wkopania760 mm
Masa obudowy27,1 t
– w tym masa dachu
– w tym masa fundamentu
5,6 t
7,9 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RP-24)max. 4 pola
Rozdzielnica nN (RTS-w)max. 2 x 12 pól
Transformator max. 2 x 630 kVA

Rzut stacji transformatorowej typu BEK 300/400

Przykładowy schemat

Schemat stacji transformatorowej typu BEK 300/400

Parametry i wyposażenie

BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna3000 mm
Długość zewnętrzna4000 mm
Wysokość całkowita3600 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu2840 mm
Głębokość wkopania760 mm
Masa obudowy20,7 t
– w tym masa dachu
– w tym masa fundamentu
4,3 t
6,1 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RP-24)max. 4 pola
Rozdzielnica nN (RTS-w)max. 16 pól
Transformator max. 630 kVA
Stacje transformatorowe z pomiarem energii po stronie SN
BEK 250/450BEK 250/530BEK 250/600BEK 300/600
Rzut stacji transformatorowej typu BEK 250/450

Przykładowy schemat

Schemat stacji transformatorowej typu BEK 250/450


BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna2500 mm
Długość zewnętrzna4500 mm
Wysokość całkowita3600 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu2840 mm
Głębokość wkopania760 mm
Masa obudowy20 t
– w tym masa dachu
– w tym masa fundamentu
3,9 t
5,9 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RP-24)3 pola
Rozdzielnica nN (RTS-w)max. 12 pól
Transformator max. 630 kVA
Rzut stacji transformatorowej typu BEK 250/530

Przykładowy schemat

Schemat stacji transformatorowej typu BEK 250/530

Parametry i wyposażenie

BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna2500 mm
Długość zewnętrzna5300 mm
Wysokość całkowita3600 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu2840 mm
Głębokość wkopania760 mm
Masa obudowy22,6 t
– w tym masa dachu
– w tym masa fundamentu
4,6 t
6,5 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RP-24)4 pola
Rozdzielnica nN (RTS-w)max. 12 pól
Transformator max. 1000 kVA
Rzut stacji transformatorowej typu BEK 250/600

Przykładowy schemat

Schemat stacji transformatorowej typu BEK 250/600

Parametry i wyposażenie

BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna2500 mm
Długość zewnętrzna6000 mm
Wysokość całkowita3600 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu2840 mm
Głębokość wkopania760 mm
Masa obudowy26 t
– w tym masa dachu
– w tym masa fundamentu
5,2 t
7,2 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN
(RM6 + RP-24)
3 + 3 pola
Rozdzielnica nN
(RTS-w)
max. 12 pól
Transformator max. 630 kVA

Rzut stacji transformatorowej typu BEK 300/600

Przykładowy schemat

Schemat stacji transformatorowej typu BEK 300/600

Parametry i wyposażenie

BUDYNEK STACJI
Szerokość zewnętrzna3000 mm
Długość zewnętrzna6000 mm
Wysokość całkowita3600 mm
Wysokość nad powierzchnią gruntu2840 mm
Głębokość wkopania760 mm
Masa obudowy29,3 t
– w tym masa dachu
– w tym masa fundamentu
6,2 t
8,4 t
WYPOSAŻENIE
Rozdzielnica SN (RP-24)max. 5 pól
Rozdzielnica nN (RTS-w)max. 2 x 12 pól
Transformator max. 2 x 630 kVA
Stacje transformatorowe w systemie modułowym – wielobudynkowe

Elastyczność systemu obudów stacji z obsługą wewnętrzną typu BEK pozwala na wykonywanie niestandardowych, złożonych systemów zasilania wykorzystujących również transformatory dużych mocy (do 1600kVA), agregaty prądotwórcze oraz układy automatyki SZR. Dzięki zestawieniu kilku budynków (o szerokości 250cm lub 300cm) możliwe jest stworzenie odpowiedniej przestrzeni do zainstalowania całego systemu zasilania. Układy takie są indywidualnie projektowane przez naszych pracowników spełniając założone przez klienta wymagania. Posadowienie kilku budynków obok siebie wymaga wcześniejszego wykonania odpowiednio wypoziomowanych ław fundamentowych w celu eliminacji ich tzw. ”klawiszowania”. Po posadowieniu połączenia pomiędzy budynkami są uszczelniane, a na złączeniach dachów wykonywane są obróbki blacharskie.
Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązania modułowe zbudowane na bazie stacji typu BEK.

Stacje transformatorowe w systemie modułowym

Stacje transformatorowe w systemie modułowym

Stacje transformatorowe w systemie modułowym