Nasza firma jest wyłącznym Dystrybutorem na Polskę sterowników zabezpieczeniowych wraz z osprzętem marki ELVAC. W ramach tej współpracy z czeskim producentem oferujemy m.in.:

Aparaturę kompaktową

RTU7.4 – 4x pomiar prądu trójfazowego, wykrywanie zwarć, przeciążeń i doziemień (doziemienia tylko w sieci uziemionej przez rezystor). Wbudowany modem GSM, 5 wyjść do sterowania, 20 wejść do sygnalizacji stanów

RTU7K– 1x pomiar prądu trójfazowego, 1x pomiar napięcia trójfazowego. Wbudowany modem GSM, 5 wyjść do sterowania, 20 wejść do sygnalizacji stanów. Kryteria prądowe, napięciowe, ziemnozwarciowe (dla wszystkich rodzajów sieci)

RTU7MC3 – koncentrator danych/konwerter protokołów z modemem GSM
(przesył danych do systemów SCADA z modułem LTE)

Aparaturę modułową, która składa się z nw. elementów:

 • Obudowy:
  • klasyczna na 2-16 slotów (obudowy można ze sobą łączyć tworząc logicznie 1 urządzenie), wymaga swojej karty zasilającej na 1. pozycji oraz karty komunikacyjnej na pozycji 2.)
  • konstrukcja rozproszona, gdzie obudowy są 2- lub 3- slotowe i nie wymagają karty zasilającej; zasilanie podaje się bezpośrednio do złączki; za pomocą tej samej złączki łączy się przewodem obudowy ze sobą zapewniając im komunikację między sobą; tylko w 1 obudowie musi znajdować się karta komunikacyjna
 • Karty o różnych funkcjonalnościach:
  • zasilające 10-220 V DC, 57,7-230 V AC (57,7 V AC – z przekładnika napięciowego, nadaje się do rozłączników słupowych i reklozerów)
  • komunikacyjne z portami:
   • modemu GSM
   • złącza Ethernet elektryczne i światłowodowe
   • RS232/422/485
  • karta switcha ethernetowego
  • wejść binarnych
  • wyjść binarnych
  • pomiaru napięcia i prądu dla celów realizacji kryteriów zabezpieczeniowych
  • pomiaru prądu dla celów realizacji kryteriów zabezpieczeniowych
  • analizatora parametrów sieci klasa S (wkrótce klasa A)
  • superszybka karta do wykrywania doziemień w sieciach izolowanych
  • pomiaru temperatury
 • Panele synoptyczne

Nasze przykładowe realizacje z użyciem ww. urządzeń marki ELVAC:

 • ok. 50 szt. RTU7.4 pracujących w innogy
 • RTU7M pracujące jako kierunkowe wskaźniki zwarcia w PGE Białystok
 • RTU7M pracujące jako sterowniki telemechaniki z kierunkowymi wskaźnikami zwarcia w PGE Białystok
 • RTU7M pracujące jako sterowniki telemechaniki z kierunkowymi wskaźnikami zwarcia w PGE Zamość, komunikacja równolegle w GSM i TETRA.
 • zabezpieczenie/sterownik polowy stacji transformatorowej elektrowni fotowoltaicznej Surbajny PV I w Energa Olsztyn
 • RTU7M pracujący jako sterownik telemechaniki z kierunkowym wskaźnikiem zwarcia w konfiguracji rozproszonej w PGE Białystok*
 • implementacja RTU7MC3 jako modemu GSM do SCADA w farmie PV WołominPGE Warszawa

* Konfiguracja rozproszona polega na dozbrojeniu rozdzielnicy w moduły sterujące, sygnalizacyjne i wskaźnik zwarcia. Tak przygotowaną rozdzielnicę łączy się 2 przewodami (zakończonymi wtyczkami, których nie można pomylić) z szafką telemechaniki oraz z lampkami na elewacji. Szafka telemechaniki zawiera modem GSM i baterię akumulatorów. Rozdzielnica nN doposażona jest w moduł wejść binarnych, który zbiera informacje dot. przepalenia BM i wysyła je jednym łączem RS485/Modbus wraz z danymi z analizatora parametrów sieci nN  do szafki telemechaniki. Istnieje również możliwość zabudowy akumulatorów i modemu GSM bezpośrednio w rozdzielnicy nN (RGnn) – wtedy szafka telemechaniki byłaby niepotrzebna. Rozdzielnicę nN można przystosować do pracy z każdym sterownikiem/modemem GSM.

Kontakt w sprawie ww. oferty:

 • tel.: 506-098-556, 697-002-201
 • e-mail: bproj@grupaenco.pl