Nasza firma specjalizuje się w produkcji kontenerowych prefabrykowanych stacji transformatorowych, które wytwarzamy wg niemieckiej technologii zakupionej wraz z fabryką obudów betonowych od firmy SCHEIDT – potentata na skalę europejską w tej dziedzinie. Ze względu na konstrukcję i funkcjonalność, dzielimy nasze stacje na:

  • stacje typu BEK z obsługą wewnętrzną (dla sieci elektroenergetycznych do 30 kV i mocy transformatora do 1600 kVA lub 2 x 1600 kVA) – z korytarzem obsługi
  • stacje typu NZ z obsługą zewnętrzną (dla sieci elektroenergetycznych do 20kV i mocy transformatora 630kVA) tzw. kompaktowe. Na życzenie możemy wykonać stacje z obsługą od zewnątrz z dwoma transformatorami do 630kVA każdy.

Stacje typu NZ

stacje z obsługą zewnętrzną
(obsługa od zewnątrz po otwarciu drzwi)

zobacz

Stacje typu BEK

stacje z obsługą wewnętrzną
(z wewnętrznym korytarzem obsługi)

zobacz

Z uwagi na fakt, że obudowy ww. stacji wykonujemy we własnym zakresie, mamy dużą elastyczność zarówno ze względu na różnorodność gabarytów stacji i dopasowania się do wymogów Klienta, jak również ze względu na terminowość wykonania.

Stacje są architektonicznie dopasowane do swego przyszłego otoczenia, co jest możliwe dzięki różnorodnym formom i kolorystyce elewacji
zewnętrznej np. tynk mineralny, cegła klinkierowa, imitacja muru pruskiego itp., jak i różnym rodzajom dachów np. dach płaski, dach dwu- lub
czterospadowy. Przykładowe zestawienia kolorów obrazują rysunki poniżej (inna kolorystyka dostępna na życzenie klienta).

Wyposażenie

Wszystkie elementy zbrojenia oraz elementy metalowe nie będące pod napięciem podłączone są do wspólnej szyny wyrównawczej
potencjału, która z kolei ma połączenie z uziemieniem zewnętrznym stacji. Instalacja oświetlenia stacji poprowadzona jest w rurkach izolacyjnych umieszczonych w betonie. Stacje standardowo są zaprojektowane dla transformatorów o mocy do 630 kVA, zaś w stacjach typu BEK o szerokościach 300 cm możliwe jest umieszczenie dwóch transformatorów po 1600 kVA każdy. Projektujemy i wykonujemy także budynki dla transformatorów dużych mocy – do 2000 kVA. Na życzenie Klienta możliwe jest również wyposażenie stacji w transformatory żywiczne – po uprzedniej konsultacji technicznej. Celem zapewnienia większego bezpieczeństwa obsługi do podłączenia aparatury preferujemy połączenia izolowanymi kablami miedzianymi z zastosowaniem głowic konektorowych i klem z osłonami izolacyjnymi.

Bezpieczeństwo

Produkowane przez naszą firmę stacje transformatorowe spełniają najnowsze wymagania norm Unii Europejskiej – w tym w zakresie łukoochronności. Oznacza to, że konstrukcje stacji zapewniają bezpieczeństwo osobom postronnym (np. przechodniom) znajdującym się w pobliżu stacji w chwili wystąpienia stanów zakłóceniowych, jakimi mogą być zwarcia łukowe. Stacje transformatorowe z obsługą zewnętrzną typu NZ zapewniają również bezpieczeństwo obsługi przy drzwiach otwartych. Rozprężenie gazów powstałych w czasie trwania zwarcia w stacjach NZ odbywa się w metalowej chłodnicy gazów umieszczonej pod rozdzielnicą SN, a w stacjach BEK przez nieznaczne (kilkucentymetrowe) uniesienie dachu. Po zmniejszeniu się ciśnienia w stacji BEK dach opada na swoje normalne położenie dzięki odpowiednim prowadnicom. Potwierdziły to badania niezależnych instytutów zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm IEC, jak również niemieckich instytutów IPH oraz PEHLA. Stacje posiadają również Certyfikaty Zgodności Instytutu Energetyki w Warszawie oraz Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej.

Konstrukcja stacji

Wszystkie nasze stacje transformatorowe wykonujemy z żelbetonu C35/45. Zapewnia to bardzo dużą wytrzymałość i trwałość, a także zapobiega powstawaniu zjawiska roszenia wewnątrz obudowy. Dzięki prefabrykowanej konstrukcji stacji nie musimy wykonywać tradycyjnych fundamentów pod stację (oszczędność czasu i kosztów). Elementem każdej stacji jest prefabrykowany fundament. Może on być połączony na stałe z kioskiem stacji (stacje NZ) lub może być osobnym elementem konstrukcji (stacje BEK). Fundamenty naszych stacji transformatorowych zapewniają zarówno wodoszczelność, jak też olejoszczelność w obu kierunkach. Wydzielone w fundamentach misy olejowe przedziałów transformatorowych mogą pomieścić 100% oleju zawartego w zainstalowanym w stacji transformatorze. Do produkcji stacji używa się wyłącznie materiałów i surowców podlegających powtórnemu przetworzeniu i przyjaznych środowisku. Wszystkie materiały wykorzystywane w procesie produkcyjnym posiadają Atesty Państwowego Zakładu Higieny.

A tak powstają nasze stacje transformatorowe w fabryce w Pyskowicach – od oferty i uzgodnienia zamówienia, przez projekt, wykonanie i dostawę z opcjonalnym montażem na miejscu ich zainstalowania. Na filmie pokazane są też nasze przykładowe realizacje, w ramach których dostarczaliśmy stacje transformatorowe oraz złącza kablowe SN w obudowie betonowej.

Sterownik jest kluczem…

Realizując projekty dla energetyki zawodowej i klientów indywidualnych  bazujemy tylko na sprawdzonych produktach uznanych producentów. Dostawy stacji transformatorowych i złącz kablowych coraz częściej zawierają wymogi realizacji tzw. telemechaniki. Nasza firma stosuje :

Rozwiązanie kompaktowe:

  • efektywne kosztowo rozwiązanie dla mniejszych aplikacji
  • jeden moduł może obsługiwać kilka łączników
  • możliwość łączenia w bloki
  • sprawdza się jako wskaźnik zwarcia z opcją dołożenia napędu w wybranym polu liniowym

Rozwiązanie modułowe:

  • możliwość skonfigurowania do różnorodnych zastosowań
  • różne źródła zasilania
  • szerokie spektrum kart pomiarowych
  • możliwość rozbudowy