• Doświadczenie w doborze rozwiązań i projektowaniu stacji transformatorowych, w tym z telemechaniką
  • Wieloletnie doświadczenie w zakresie implementacji systemów detekcji zwarcia oraz telemechaniki w stacjach transformatorowych
  • Elastyczność w doborze rozwiązań, w zależności od oczekiwań klienta
  • Wsparcie w procesie projektowania stacji transformatorowych, w tym w zakresie obwodów wtórnych telemechaniki
  • Współpraca ze sprawdzonymi partnerami