Przepust kablowy HSI90 o średnicy wewnętrznej 90 mm jest dostępny jako przepust kablowy do montażu w ścianach betonowych w jednej płaszczyźnie z szalunkiem lub jako kołnierz uszczelniający do późniejszego montażu w przewiertach. Przepusty kablowe HSI 90 maksymalną elastyczność w zakresie późniejszego wykorzystania i są fabrycznie wyposażone w szczelnie zamykającą pokrywę. Do pokrywy kabli oraz szczelnego przyłączania rur pustych dostępne są różne pokrywy systemowe.


Dwustronny przepust kablowy HSI90 K2/X

Stosowany do obustronnego, gazo- i wodoszczelnego przyłączenia pokryw systemowych dla kabli i rur osłonowych do kabli, zapewnia maksymalną elastyczność w zakresie późniejszego wykorzystania.

  • możliwość obustronnego przyłączenia uszczelnienia systemowego (np. przyłączenie rury osłonowej i uszczelnienie kablowe)
  • możliwość łączenia w pakiety przy użyciu systemu wstawianych ram dostępnego bezpośrednio z  fabryki