Medal Europejski

European Medal

W roku 2019 minęło 31 lat od powstania firmy ENCO. Na przestrzeni lat sama nazwa spółki ewaluowała – zawsze jednak obecny w nazwie był  człon „ENCO” – skądinąd chętnie wykorzystywany przez firmy z Europy zachodniej. Dziś można powiedzieć, że nazwa miała być skrótem od firmy zajmującej się energetyką.  Początkowo była to spółka Stołecznego Zakładu Energetycznego i jej utworzenie wiązało się z przystosowaniem warszawskiej sieci do zmieniających się realiów gospodarczo-politycznych.

Firma ENCO przez te wszystkie lata pozostała wierna misji implementacji nowoczesnych rozwiązań dla zmieniających się warunków warszawskiej sieci elektroenergetycznej, stopniowo rozszerzając swoją działalność na okolice stolicy, a potem również na inne regiony kraju i z powodzeniem realizowała projekty eksportowe (m.in. ponad dwadzieścia stacji SN zostało dostarczonych do pogrążonej konfliktem zbrojnym Syrii).

Sukces prowadzi do arogancji, a arogancja prowadzi do klęski” – jak zwykł mawiać guru marketingu i zarządzania P. Drucker. Władze ENCO starają  się o tym pamiętać, stąd w firmie obserwujemy mix  doświadczenia pracujących tu od lat pracowników i młodych inżynierów zarażonych pasją do idei inteligentnych stacji transformatorowych.

Ostatnie wydarzenia adresowane do obecnych i potencjalnych klientów firmy tj.: „ Warsztaty Techniczne ENCO” miały również na celu, aby przekazać jasną informację, że zagadnienia telemechaniki mamy „ogarnięte” i gotowi jesteśmy dostarczyć stację z każdym sterownikiem wymaganym przez klienta, jak również zdecydowani jesteśmy promować sterownik firmy ELVAC, którego jesteśmy dystrybutorem.

Trzy punkty wyznaczają płaszczyznę, a jak mawiał śp. prof. Konarzewski (PW) – stół na trzech nogach jest najbardziej stabilny, stąd istnienie ENCO  również oparte jest na trzech filarach biznesowych. Poza stacjami jest to dystrybucja osprzętu kablowego TE ( d. Raychem – jesteśmy najstarszym dystrybutorem tej firmy w Polsce, bo od 1993 roku) i przepustów oraz uszczelnień firmy Hauff Technik (od 1998) – obydwie grupy produktów wykorzystujemy w dostarczanych stacjach transformatorowych. Trzecia biznesowa noga to doradztwo, wsparcie projektowe i szkolenia, a także wykonawstwo sprowadzające się do modernizacji istniejącej infrastruktury i stacji transformatorowych pracujących od lat w sieci.

W filozofię  firmy wpisane są: współpraca z projektantami zewnętrznymi i pomoc w przygotowaniu projektów (wszak 85% czasu zajmuje zdobywanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień, a na sam projekt zostanie jedynie 15% czasu) oraz wspieranie firm wykonawczych, które zamawiają nasze stacje lub chcą zająć się montażem osprzętu kablowego TE.

31 lat na coraz trudniejszym i coraz bardziej wymagającym rynku to powód do dumy i uhonorowania wysiłków całego zespołu, stąd 12 czerwca 2019r. firma otrzymała  Medal Europejski XXX edycji 2019  za:  „Automatyzację Sieci  – Stacje Transformatorowe Złącza Kablowe SN  z Telemechaniką Typu SMART”.