O nas … i dlaczego właśnie z nami warto współpracować?

O nas…

ENCO – 31  lat doświadczenia w zakresie elektroenergetyki

Założyciel:   Zakład Energetyczny Warszawa Miasto w 1989 r.

Cel założenia firmy: implementacja nowoczesnych rozwiązań w sieci elektroenergetycznej Zakładu Energetycznego Warszawa Miasto

Prywatyzacja Spółki: 1990 r.  Udziały objęło 10 udziałowców. W chwili obecnej jest 3 udziałowców.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 90.000 PLN

Dlaczego właśnie z nami warto współpracować?

  • Doświadczenie w doborze rozwiązań i projektowaniu stacji transformatorowych, w tym z telemechaniką
  • Wieloletnie doświadczenie w zakresie implementacji systemów detekcji zwarcia oraz telemechaniki w stacjach transformatorowych
  • Elastyczność w doborze rozwiązań, w zależności od oczekiwań klienta
  • Wsparcie w procesie projektowania stacji transformatorowych, w tym w zakresie obwodów wtórnych telemechaniki
  • Współpraca ze sprawdzonymi partnerami