Praktykant – stażysta

Zapraszamy studentów uczelni wyższych (po drugim roku) do odbycia u nas praktyk.
Praktyki mają miejsce w działach: projektowym, produkcyjnym, handlowym.
Preferowani są studenci wydziałów elektrycznych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, wraz z listem motywacyjnym i dopiskiem PRAKTYKI na adres e-mail: rekrutacja@grupaenco.pl, fax: (22) 543-72-10, lub na adres: ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).