Stacje transformatorowe prefabrykowane

Klasyfikacja stacji transformatorowych

BEK obsługa wewnętrzna

STACJE Z POMIAREM PO STRONIE SN (ABONENCKIE)

STACJE DLA SIECI DYSTRYBUCYJNEJ:

-STACJE Z TELEMECHANIKĄ – SYSTEM SMART GRID

-STACJE PRZYSTOSOWANE DO TELEMECHANIKI

-STACJE BEZ TELEMECHANIKI

STACJE DLA FARM FOTOWOLTAICZNYCH I WIATROWYCH

STACJE WIELOBUDYNKOWE

NZ obsługa zewnętrzna

STACJE DLA SIECI DYSTRYBUCYJNEJ:

-STACJE Z TELEMECHANIKĄ – SYSTEM SMART GRID

-STACJE PRZYSTOSOWANE DO TELEMECHANIKI

-STACJE BEZ TELEMECHANIKI

WĘZŁY SIECIOWE SN:

-WĘZŁY SIECIOWE 3 POLA

  • BEZ TELEMECHANIKI
  • WERSJA SMART ( Z TELEMECHANIKĄ)

-WĘZŁY SIECIOWE 4 POLA

  • BEZ TELEMECHANIKI
  • WERSJA SMART ( Z TELEMECHANIKĄ)

-WĘZŁY SIECIOWE 5 PÓL

  • WERSJA SMART ( Z TELEMECHANIKĄ)

-WĘZŁY SIECIOWE 6 PÓL

  • WERSJA SMART ( Z TELEMECHANIKĄ)